BravoNET AS

- Kunden i fokus -

Arkitektur

En “agile” tilnærming på utviklingsoppdrag er for lengst blitt en bransjestandard. Dessverre har det i mange tilfeller gått ut over mer tradisjonelle disipliner.

Vi i BravoNET kjører agile prosjekter men inkluderer også overordnede prosesser som for eksempel arkitektur og design.

Kompetanse

BravoNET har lang erfaring med .net utvikling i tillegg til iOS og Android applikasjonsutvikling.

I mange av våre prosjekter har vi brukt denne kunnskapen til å få tett og god integrasjon med Geografiske Informasjonssystemer. Kart er i mange systemer åpenbart viktig, men ofte kan kart gi positiv brukeropplevelse og systemutnyttelse selv om det ikke er fullt så åpenbart.

Brukeropplevelse

Software prosjekter er ofte hektiske med korte tidsfrister og med mye fokus på vedlikeholdbarhet, sikkerhet og interopabilitet.

Hos oss har vi også hele tiden fokus på at våre fagkunnskaper har liten verdi uten god kontakt og forståelse av utfordringene brukerne av systemet står overfor. Vi har erfaring fra store differensierte brukermiljøer, hvor brukerene tidlig blir involvert i prosjektet.

Agile med kontroll

Utviklingsprosjekt endrer nesten alltid på målsetning før ferdigstilling. Agile utvikling kan bidra til at en fremdeles får den løsningen en ønsker. Men hvor mange refaktureringer må en igjennom på veien?

Vi i BravoNET starter med en arkitektur som takler endring. Dette sikrer effektiv agile utvikling.
Kunden i fokus

Dette er BravoNET

Effektiv og tilpasningsdyktig programvare er vår lidenskap. I BravoNET går vi sammen med kundene våre og jobber for at programvaren styrker og effektiviserer organisasjonen deres. Vi bidrar med leder og senior roller i prosjekter for å sikre god vedlikeholdbar arkitektur og prosjektgjennomføring.

Jobbe i BravoNET

I BravoNET har du mulighet til å få en spennende rolle i noen av de mest spennende utviklingsprosjektene i landet.

Er du utvikler med erfaring innen arkitektur eller andre senior roller i utviklingsprosjekt vil vi gjerne høre fra deg. Vi jobber mest med web og .net prosjekter, men ta gjerne kontakt for en prat uansett.

Kundehistorier

“Forsvarsmatriell utvikler og vedlikeholder systemet Norwegian Command and Control Information System (NORCCIS). Systemet gir et felles overblikk og situasjonsbilde basert på ulike sensorer som radar, flyovervåkning med mer. Funksjonalitet omfatter kart, samhandling, sanntidsoppdatert klient, og meldingsbasert integrasjon over både NATO-standarder og egendefinerte formater. Systemet har mange brukersteder og setter høye krav til brukergrensesnitt/opplevelse, sikkerhet og ytelse. I 2011 startet en større oppgradering av NORCCIS for å møte stadig økende krav til ytelse og brukervennlighet. BravoNET er underleverandør til prosjektet. Personell fra BravoNET har hatt en aktiv rolle i gjennomføringen av oppgraderingen. BravoNET har i prosjektet besatt roller som Arkitekt, Database Ansvarlig, koordinator mot tredjepartsleverandør og Scrum Master. Systemet utvikles i tett samarbeid med en stor og variert brukergruppe og BravoNET har bidratt i arbeidet med å tolke og realisere brukerkrav.”

Thomas Kjæreng
Forsvarsmatriell

“Gradert prosjekt Forsvarsmatriell, jun 2014 – dd: BravoNET bidrar som underleverandør i prosjektet. BravoNET personell har bidratt i prosjektet med roller som Arkitekt for applikasjoner og tjenester, Koordinator for brukerkrav, Teamleder for delprosjekt. BravoNET har på med sitt personell bidratt til en effektiv og smidig utvikling og vedlikeholdbare løsninger.”

Jan Inge Smeland
Forsvarsmatriell

“Forsvarsmatriell utvikler og vedlikeholder Costal Operations and Surveillance System (COSS) som er et system utviklet på NORCCIS plattformen. COSS er Kystovervåkningens primære datasystem og ble utviklet for å understøtte ny anløpsforskrift. Funksjonalitet omfatter kart, samhandling, sanntidsoppdatert klient, og meldingsbasert integrasjon over både NATO-standarder og egendefinerte formater. BravoNET var underleverandør til prosjektet. Personell fra BravoNET hadde ansvar for Arkitektur og design, database design og utvikling, teamleder Software utvikling. I tillegg har BravoNET bidratt med oppsett og drift av støttesystemer for CI og automatisert testing samt integrasjon mot GIS system og rapportløsning.”

Thomas Kjæreng
FORSVARSMATRIELL

Ansatte i BravoNET

Morten Strendo

Daglig leder / Seniorkonsulent


Shees Ul-Hassan

Seniorkonsulent


Henrik Halvorsen Høva

Seniorkonsulent


Magnus Rekkedal

Seniorkonsulent